ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

21 July 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-7-2017 Α.Π. 171/6.2


Αχαρνές, 21-7-2017
Α.Π. 171/6.2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται πλέον τέσσερεις μήνες από την παραίτηση της προηγούμενης Διοίκησης του ΙΓΜΕ, με τους εργαζόμενούς του να παραμένουν απλήρωτοι και το Ινστιτούτο να βρίσκεται σε λειτουργική παραλυσία, να απαξιώνεται καθημερινά ολοένα και περισσότερο.
Συμπληρώθηκαν επίσης 15 ημέρες από την ψήφιση της τροπολογίας του άρθρου 5 του ν.4480, που αναστέλλοντας για ένα χρόνο κάθε δέσμευση και κατάσχεση σε βάρος του ΙΓΜΕ, υποτίθεται πως θα διασφάλιζε τη δυνατότητα πληρωμής των δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων και την επαναλειτουργία του Ινστιτούτου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του.
Αντί αυτών, η μόνη αλλαγή που συνέβη έκτοτε στο ΙΓΜΕ είναι ο διορισμός Γενικού Διευθυντή και Βοηθού Γενικού Διευθυντή (με 5ετή θητεία!), που φαίνεται ότι δεν έχουν την απαραίτητη στήριξη για την ουσιαστική εφαρμογή της τροπολογίας και ουσιαστικά παραμένουν θεατές των γεγονότων.
Μόλις σήμερα δε, δημοσιεύτηκε  ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αναλάβει την ουσιαστική και πλήρη ευθύνη διοίκησης του Ινστιτούτου.
Το χειρότερο όμως είναι ότι η τροπολογία αποδεικνύεται νομικά ανίσχυρη να εξασφαλίσει την ασφαλή κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του ΙΓΜΕ: η τράπεζα μέσω της οποίας μισθοδοτούνται οι εργαζόμενοι (EUROBANK), δηλώνει ότι  «οι μελλοντικές πιστώσεις θα συνεχίσουν να δεσμεύονται», ενώ ίδια μηνύματα έρχονται και από τις άλλες τράπεζες.
Επιβεβαιώνεται δυστυχώς στην πράξη η εκτίμηση των εργαζόμενων για την προχειρότητα της ρύθμισης και την απουσία οποιουδήποτε νομικού σχεδιασμού και προετοιμασίας από το ΥΠΕΝ για την εφαρμογή της, καθώς απουσιάζει έως αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ενέργεια και κατεύθυνση για τον τρόπο εφαρμογής της, δημιουργώντας και στους εργαζόμενους υποψίες για την υπηρέτηση σκοπιμοτήτων που αφορούν στο σχεδιασμό του Υπουργού ΠΕΝ για το ρόλο και το μέλλον του ΙΓΜΕ.
Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, τέσσερεις μήνες απλήρωτοι, και έχοντας πλέον ξεπεράσει κάθε όριο των οικονομικών αντοχών τους, καλούν τον Υπουργό κ. Σταθάκη για άμεση πολιτική παρέμβαση,  προς κάθε κατεύθυνση, για τη διασφάλιση της εφαρμογής της τροπολογίας για την ασφαλή κίνηση των λογαριασμών του ΙΓΜΕ και την επανέναρξη της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του.
Καλούμε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Λιάκο, που επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάθεση της τροπολογίας και το μέλλον του ΙΓΜΕ, να παρέμβει επίσης για την επαναλειτουργία του ΙΓΜΕ και την υλοποίηση της ουσιαστικής πρότασής του για το θέμα του χρέους.
Καλούμε τέλος το Υπουργείο Εργασίας, να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες με την άσκηση άμεσης πίεσης για την  καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ.      

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ


Το Δ.Σ. του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΓΜΕ ΦΕΚ 360 20/7/2017

...............................................................................................
Β. Ορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με
την επωνυμία «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» οι εξής:
1. Κίμων Χρηστάνης του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Χ 805632),
μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός, ως Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τσαγκάς Δημήτριος του Στυλιανού, ΑΔΤ ΑΖ 601314,
γεωλόγος, ως Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε).
3. Ελευθεριάδου Σοφία του Παύλου (ΑΔΤ ΑΜ 072748),
μεταλλειολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, ως μέλος.
4. Σταύρος Καλαϊτζίδης του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΕ
222804), γεωλόγος, καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος, ως μέλος.
5. Δέσποινα Καββαδία του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΕ 530202),
γεωλόγος, ως μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
6. Καμουζής Ηλίας του Νικολάου (ΑΔΤ Σ 650389), Γε-
ωλόγος, ως μέλος.
7. Σμυρνιώτης Χαράλαμπος του Πάρνωνα (ΑΔΤ ΤΑ
538009), υδρογεωλόγος, ως εκπρόσωπος των εργαζο-
μένων με αναπληρωτή του τον Bουγιουκαλάκη Γεώργιο
του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΚ 762920), Γεωλόγος.
Η θητεία των μελών είναι τριετής.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργοί
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
18 July 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/7/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 18/7/2017
ΑΠ. 166/7
Συνάδελφοι,
Στις 14/7/2017 πραγματοποιήθηκε η σύγκλιση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2017. Τη σύσταση του Δ.Σ. τη γνωρίζετε από την ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.
Από το Δ.Σ. εκλέχθηκε η πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από τους:
·         Γ. Βουγιουκαλάκη, πρόεδρο
·         Δ. Γαλανάκη, γενικό γραμματέα
·         Β. Τσελεπίδη, αντιπρόεδρο
·         Γ. Κουσερή, αναπληρωτή γενικό γραμματέα
·         Γ. Λιονάκη, ταμία
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση κυρίως όσον αφορά στο υπερεπείγον θέμα της μισθοδοσίας, καθώς και τα θέματα που θα ετίθεντο στην πρώτη συνάντηση του ΔΣ με τον ΓΔ, συνάντηση που είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΔΣ, μετά από αίτημα του πλειοψηφούντα συμβούλου στο ΓΔ, στις 13/7.
Σε ότι αφορά στο θέμα της μισθοδοσίας, από την πληροφόρηση που είχαμε από τις υπεύθυνες υπηρεσιακές μονάδες έγινε σαφές ότι το πλέον αισιόδοξο σενάριο για την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας μας παραπέμπει στις 13 Αυγούστου 2017, με την προϋπόθεση ότι το νέο ΔΣ θα έχει οριστεί και συνέλθει στην πρώτη συνεδρία που θα εγκρίνει τον απολογισμό του 2016 και το αίτημα χρηματοδότησης του 2017, το αργότερο στις 24/7/2017. Αν αυτό πραγματοποιηθεί μετά τις 25/7/2017, τότε η ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας θα είναι η 27/8/2017.
Τα θέματα που αποφασίστηκε να τεθούν στο ΓΔ ήταν α) της μισθοδοσίας μας, β) της συμμετοχής στην Τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπ. Εργασίας, η οποία έχει ορισθεί την Πέμπτη 20/7/17 και γ) του νοσηλευτικού, όπου υπάρχουν ζητήματα επείγουσας αντιμετώπισης.
Στη συνάντηση με το ΓΔ τέθηκαν τα παραπάνω θέματα, τονίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ήδη υπερβεί τα όριά τους μετά από 4 μήνες χωρίς μισθό, ενώ και το ΙΓΜΕ οδηγείται στην κατάρρευση, με την απώλεια εμπιστοσύνης για ανάθεση έργων από τρίτους και την εικόνα του ημιθανούς Ινστιτούτου. Ζητήθηκε δε να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης καταβολής των μισθών, με ρύθμιση πολιτικής παρέμβασης, για κάλυψη εκ των υστέρων όποιων τυπικών εκκρεμοτήτων προέκυπταν.
Εκ μέρους του ΓΔ είχαμε την παρακάτω ενημέρωση:
1.      Σε ότι αφορά στην αίτηση χρηματοδότησης, έχει συνταχθεί αίτημα για το πρώτο οκτάμηνο του 2017, ποσό που εξασφαλίζει τόσο τη μισθοδοσία μας για όλα τα δεδουλευμένα όσο και τις οφειλές του ΙΓΜΕ προς προμηθευτές, υπηρεσίες κλπ.
2.      Σε ότι αφορά στον ορισμό του νέου Δ.Σ., ότι η απόφαση βρίσκεται για υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών (από Χουλιαράκη και Τσακαλώτο) αρκετές ημέρες πριν (υποβλήθηκε μαζί με την ΚΥΑ τοποθέτησης του ΓΔ & της ΒΓΔ) και ασκούνται πιέσεις ώστε να υπογραφεί άμεσα και να επιστρέψει στο ΥΠΕΝ για τις τελευταίες ενέργειες ώστε να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.
3.      Έχει υποβληθεί στις τράπεζες που διακινούν τους λογαριασμούς του ΙΓΜΕ αίτημα για γραπτή απάντηση εάν η τροπολογία που ψηφίστηκε δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς κίνησης των πιστώσεών μας.
4.      Μας διαβεβαίωσε ότι στο ΥΠΕΝ γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει καμιά καθυστέρηση αμέσως μετά τον ορισμό του ΔΣ, για την έκδοση και έγκριση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση της χρηματοδότησης και την μισθοδοσίας μας.
5.      Προβαίνουν σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη πληρωμή προμηθευτών και υπηρεσιών προς το ΙΓΜΕ.

Από την παραπάνω ενημέρωση είναι προφανές ότι δεν προέκυψε κάποια βεβαιότητα για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας. Για το λόγο αυτό επιμείναμε και στην ανάγκη συμμετοχής όλων των μερών στην Τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπ. Εργασίας.

Σε ότι αφορά στο Νοσηλευτικό, τονίσαμε ότι επείγει η κατοχύρωσή του μέσα από ΣΣΕ, όπως είχε επιτευχθεί ως τώρα και έχει ζητηθεί από τη διαδικασία μεσολάβησης ΟΜΕΔ, καθώς σήμερα βρισκόμαστε σε συνέχιση της λειτουργίας του βάσει ασφαλιστικών μέτρων, ενώ επίκειται η κατάθεση του προϋπολογισμού του 2018 όπου πρέπει να προβλέπεται σαφώς. Μας ανησυχούν επίσης τα μέτρα που έχουν αναγγελθεί για άμεσες περικοπές 800 εκ. € από δαπάνες του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με την ατυχή αναφορά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Τριανταφύλλου για «τρυκ» στο ΙΓΜΕ, κατά την τοποθέτησή της στην τροπολογία, παρά βέβαια το γεγονός ότι η χρηματοδότησή του δεν προέρχεται από τον Τ.Π. αλλά από μέρος των εσόδων των έργων Υπέρ Τρίτων.
Ο Γ.Δ. ζήτησε πίστωση χρόνου για αναλυτική ενημέρωση επί του θέματος. Σε πρώτη φάση έγινε μια σύντομη ενημέρωση από μέλη του ΔΣ, για το ιστορικό και τη λειτουργική σκοπιμότητα του συμβολαίου.

Στις 17/7/2017 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ, για να εκτιμήσουμε το σύνολο των πληροφοριών και δεδομένων και να αποφασίσουμε σχετικές κινήσεις και δράσεις.
Στη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν δύο ανατροπές των προηγούμενων δεδομένων:
1.      Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει απάντηση της EUROBANK στο ερώτημα του ΙΓΜΕ, όπου φαίνεται να μη δέχεται ως ισχυρή την τροπολογία ώστε να κινήσει ασφαλώς το λογαριασμό μας.
2.      Στην άμεση παρέμβαση και συνάντηση που είχαμε με το Γ.Δ., μας επιβεβαιώθηκε η πληροφορία, ενώ μας γνωστοποιήθηκε ότι η απόφαση ορισμού του Δ.Σ. έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει επιστρέψει στο ΥΠΕΝ, για τις τελευταίες ενέργειες ώστε να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, αποφασίστηκε:
ü  Να διατυπωθεί άμεσο αίτημα συνάντησης του προεδρείου του ΔΣ με τον Υπουργό ΠΕΝ, για να πληροφορηθούμε τις ενέργειες που σχεδιάζονται για την επιτάχυνση της έκδοσης του ΦΕΚ και την αντιμετώπιση του προβλήματος με την τράπεζα.
ü  Να συμμετέχουμε στην Τριμερή συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπ. Εργασίας την Πέμπτη 20/7/17
ü  Να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των παραπάνω και την Παρασκευή 21/7/17, εάν έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις να συγκληθεί το Δ.Σ. για τον περεταίρω σχεδιασμό παρακολούθησης του θέματος, ενώ εάν  δεν έχουμε ασφαλείς διαβεβαιώσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων, να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσει σχέδιο κινητοποιήσεων.

Πέρα από τις παραπάνω αποφάσεις για το φλέγον θέμα της μισθοδοσίας μας, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
Ø  Να συνταχθεί άμεσα και να αποσταλεί στον ΟΜΕΔ έγγραφο με τα ίδια αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στη μεσολάβηση (25%, νοσηλευτικό, ανθυγιεινό, ΕΕ μετακίνηση)
Ø  Να συνταχθεί άμεσα και να αποσταλεί στο γραφείο του κ. Λιάκου έγγραφο  για το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης που είχε ζητηθεί, σχετικά με την εύρεση ουσιαστικής λύσης για το θέμα του χρέους της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην κατεύθυνση που αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, και παίρνοντας υπόψη και το πλαίσιο του χρόνου των 12 μηνών που έχουν οριστεί για τη λύση του προβλήματος.
Ø  Ορίστηκε τριμελής επιτροπή (Δ. Γαλανάκης, Γ. Μαυρογιάννης, Δ. Μπάτης) για να προβεί άμεσα σε επαφές με έγκριτους νομικούς ώστε πολύ σύντομα να υπάρξει αντικειμενική και πλήρης νομική προσέγγιση στο θέμα των αξιώσεων των εν ενεργεία συναδέλφων για το συμβόλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής και να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για να επιλέξουν ότι θεωρούν ως βέλτιστο.

Συνάδελφοι, τέσσερις μήνες μετά την παραίτηση της προηγούμενης διοίκησης και 15 ημέρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας, παραμένουμε απλήρωτοι με καμιά ασφαλή διαβεβαίωση ότι θα επανέλθει άμεσα η κανονικότητα στη μισθοδοσία μας και τη λειτουργία του ΙΓΜΕ.
Σας ζητάμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για να αποφασίσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που να τα εξασφαλίζουν.

Ο Πρόεδρος

       Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργης Βουγιουκαλάκης

    Δημήτρης Γαλανάκης


ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 7-7-2017 ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ17 July 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΙΓΜΕ 17 7 2017 (μετά τις εκλογές)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε.
"Στηρίζεται από το Π.ΑΜΕ."

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(μετά τις εκλογές)
         17 Ιουλίου 2017

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΓΜΕ έδωσε ένα έντιμο καθαρό με απόλυτη σαφήνεια αγώνα στις εκλογές του Συνδικάτου της 7ης Ιουλίου 2017.
Το αποτέλεσμα αν και το είχαμε προβλέψει, πήραμε το ρίσκο της καθόδου ως παράταξη σε αυτές τις εκλογές για να ξεκαθαριστούν στις συνειδήσεις των συναδέλφων ποιους θέλουν στο ΔΣ και γιατί. Ασφαλώς και δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, διότι δεν βγάλαμε έδρα στο ΔΣ του Συνδικάτου.
Το γεγονός αυτό κατά την γνώμη μας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πόλωση μεταξύ ΚΕΣΙ και ΕΝΙΑΙΟΥ που καθένας από τη μεριά του καλούσε σε υπερψήφιση στο όνομα του δήθεν ακομμάτιστου «όλοι μαζί να σώσουμε το ΙΓΜΕ».
Η έδρα όμως που πήραμε στην ΟΜΕ με 16 ψήφους, αποδεικνύει ότι αν οι συνάδελφοι εκφραζόταν με την ψήφο τους και στο ΔΣ θα  βγάζαμε τουλάχιστον 1 έδρα. Η Αγωνιστική Αντίσταση θα αξιοποιήσει την έδρα στο δευτεροβάθμιο όργανο μας την ΟΜΕ και θα δώσει όλες της τις δυνάμεις με το ΠΑΜΕ για να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί και στην ΟΜΕ υπέρ των ταξικών δυνάμεων.
Η Αγωνιστική Αντίσταση επίσης θα συνεχίσει τον Αγώνα για όλα μας τα κλεμμένα δικαιώματα από τις Κυβερνήσεις, την ΕυρωΈνωση  και τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα και έξω από τις Γενικές Συνελεύσεις, κύρια με την οργάνωση των αγώνων και προσπαθώντας να ανατρέψουμε πιθανές «περίεργες» αποφάσεις από την πλειοψηφία του ΔΣ που θα έχουν «άρωμα» διοικητικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Για οποιαδήποτε εκτροπή από τα συνδικαλιστικά καθήκοντα που ανέλαβαν πλέον οι 2 παρατάξεις τις 11 έδρες του ΔΣ θα καταγγέλλονται δημοσίως και σε όλο το κίνημα, διότι τα Συνδικάτα είναι κατεξοχήν πολιτικά όργανα Αντίστασης ενάντια στις βάρβαρες πολιτικές των Κυβερνήσεων και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου. Το κίνημα αλλά και η κοινωνία θέλει να γνωρίζει τι συμβαίνει και στο Συνδικάτο ΙΓΜΕ, αφού το ΙΓΜΕ ενδιαφέρει ως Ινστιτούτο όλη την κοινωνία.
Οι άλλες 2 παρατάξεις «ΚΕΣΙ» και «ΕΝΙΑΙΟ», δεν τόλμησαν μέχρι στιγμής να αποκαλύψουν την πολιτική-κομματική ταυτότητα τους, μπερδεύοντας τους συναδέλφους ότι είναι δήθεν απολιτίκ και …ακομμάτιστοι, ενώ η δική μας παράταξη είναι ..κομματική.
Το ΠΑΜΕ δεν είναι κόμμα, είναι πόλος συσπείρωσης των αγωνιστικών ταξικών δυνάμεων που υποστηρίζει αποκλειστικά τα δικαιώματα της Εργατικής Τάξης, σε αντίθεση με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα (ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ) που οι πλειοψηφίες τους έκαναν και κάνουν εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και μάλιστα τα τελευταία χρόνια με πολύ προκλητικό τρόπο ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν με πολλές θυσίες εδώ και ένα αιώνα τουλάχιστον.
Καταγγέλλουμε λοιπόν ότι, η παράταξη ΚΕΣΙ αποτελείται από ένα πολυκομματικό μείγμα από ΛΑΕ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και το ΕΝΙΑΙΟ από ΛΑΕ-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ …και άλλες «δημοκρατικές» δυνάμεις…
Η «πρεμούρα» της ΚΕΣΙ στην ανακοίνωση της, στις 11/7/2017 ότι: «Τα προβλήματα και τα συμφέροντα είναι κοινά και δεν επιτρέπουν κομματικούς ή παραταξιακούς διαχωρισμούς.», προσπαθεί να κάμψει την αντίσταση της παράταξη μας της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, γνωρίζοντας καλά ότι δεν θα απομονωθούμε ούτε θα χαρίσουμε κάστανα σε κανέναν.
Ξέχασε η ΚΕΣΙ ότι τώρα που πήρε την απόλυτη πλειοψηφία με μομφή, ψέματα, εκβιασμούς και κάλπικες υποσχέσεις ότι είναι και η ίδια παράταξη και μάλιστα πολυκομματική με κόμματα που έπαιξαν και παίζουν εχθρικό ρόλο ενάντια στο ΙΓΜΕ και στα δικαιώματα μας; Μας ζητάει να το «βουλώσουμε» για να κάνει την «δουλειά» της ανενόχλητη; Αφού είναι τόσο «δημοκρατική», «καταστατική», γιατί στην πρώτη συνεδρίαση έπραξε αντικαταστατική και αντιδημοκρατική εκτροπή, μη εφαρμόζοντας το καταστατικό για την απλή αναλογική στην Εκτελεστική Γραμματεία; Ερμηνεύει την δημοκρατία και το καταστατικό κατά το δοκούν; Τους θυμίζουμε ότι το καταστατικό αυτό υπερψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ 4 φορές σε καταστατικές συνελεύσεις από το 2008 – 2016.
Πολύ σωστά η παράταξη ΕΝΙΑΙΟ υπέβαλε ένσταση και θα παραστούμε μάρτυρες στο Δικαστήριο όταν γίνει για να επανέλθει η Δημοκρατία στο Συνδικάτο όπως ορίζει το καταστατικό μας, την οποία καταπάτησε η ΚΕΣΙ από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση.
Έφτασε δε στο σημείο (η ΚΕΣΙ) να συγκρίνει με το πώς λειτουργούν στο αστικό κοινοβούλιο οι αστικές κυβερνήσεις με τα κόμματα τους, με την Διοίκηση του Συνδικάτου που βασίζεται σε νόμους της Εργατικής Τάξης.
Ύστερα και από αυτό το  γεγονός, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην πλειοψηφούσα παράταξη της ΚΕΣΙ που άρπαξε αντιδημοκρατικά όλες της έδρες της Εκτελεστικής Γραμματείας, προφανώς για να ελέγξει πλήρως το όργανο για να περάσει ασφαλώς την πολιτική της και τους σχεδιασμούς για τους οποίους την είχαμε καταγγείλει και προεκλογικά.
Η όποια απαράδεκτη από δω και μπρός απόφαση που θα αποπροσανατολίζει ή θα προδίδει τον Αγώνα μας θα πρέπει να κοντράρεται και να ανατρέπεται στην Γενική Συνέλευση που είναι το ανώτατο όργανο του Συνδικάτου.
Ήδη στην 2η ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ σήμερα, προσπάθησε να αποπροσανατολίσει, προτείνοντας να στραφούμε με «αγώνα» στο ΓΛΚ διότι ευθύνεται για την έλλειψη Διοίκησης στο ΙΓΜΕ, «αθωώνοντας» για μια ακόμη φορά τις ευθύνες ΥΠΕΝ-Κυβέρνησης. Και ενώ συνεχιζόταν η συνεδρίαση με αντιπαραθέσεις, ξαφνικά η ΔΕΗ ήρθε να κόψει το ρεύμα στο κτήριο του ΙΓΜΕ στο Ολυμπιακό Χωριό. Αντί να ξεσηκώσει τον κόσμο για κινητοποίηση αύριο στο ΥΠΕΝ, πρόταση της αντιπολίτευσης, αρκέστηκε να στείλει έγγραφο προς ΥΠΕΝ, για συνάντηση με τον Υπουργό (http://syndikatoigme.blogspot.gr/2017/07/blog-post_17.html?spref=fb) και την Παρασκευή 21/7/2017 να γίνει ΓΣ για να αποφασίσει το σώμα, διότι οι συχνές κινητοποιήσεις με κόσμο είναι «εκδρομές» όπως τις χαρακτήρισε, παρότι την ίδια ώρα πληροφορηθήκαμε ότι από το ΓΛΚ τα χαρτιά επέστρεψαν στο ΥΠΕΝ.
Επίσης καλούμε τους 4 εκλεγμένους συνδικαλιστές που είναι Διευθυντές να παραιτηθούν από τα διευθυντικά τους καθήκοντα και να ασχοληθούν αποκλειστικά με τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα, για να μην εμπλακούν οι ρόλοι τους και ζήσουμε τραγικές στιγμές για το συνδικάτο μας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα τι ψήφισαν, να είναι σε πλήρη επιφυλακή για να υπερασπιστούμε τα πραγματικά μας συμφέροντα που συνδέονται με την ύπαρξη και συνέχιση του ΙΓΜΕ με τον ρόλο και το χαρακτήρα που έχει εδώ και 65 χρόνια. Καλούμε να σκεφτούν έστω και τώρα με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν και να συσπειρωθούν στις ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε.

Αίτημα συνάντησης με Συνδικάτο ΙΓΜΕ με Υπουργό ΠΕΝ κ. Γ. Σταθάκη


Αχαρνές, 17 - 7 – 2017
Α.Π. 165 / 6.3

ΠΡΟΣ:          Υπουργό ΠΕΝ
                   Κο Γ. ΣταθάκηΘέμα:    Αίτημα συνάντησης με Συνδικάτο ΙΓΜΕ

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Δεκατρείς ημέρες μετά την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας για το ΙΓΜΕ, αυτή παραμένει χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ διαφαίνεται ο κίνδυνος να μην γίνει δυνατή η εφαρμογή της.
Συγκεκριμένα:
  1. Δεν έχει γίνει ακόμα ο διορισμός του νέου Δ.Σ. του ΙΓΜΕ, απαραίτητο για όποια ενέργεια και απόφαση
  2. Η απάντηση της Τράπεζας στην οποία κατατίθεται η μισθοδοσία μας (EUROBANK) φαίνεται να μη δέχεται ως ισχυρή την τροπολογία ώστε να κινήσει ασφαλώς το λογαριασμό μας
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι δεν διαφαίνεται καμιά προοπτική να πληρωθούμε άμεσα, ενώ τίθεται και σε αμφισβήτηση η όλη ύπαρξη και λειτουργία του ΙΓΜΕ.
Για αυτούς τους λόγους ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας αύριο, ως Προεδρείο του Δ.Σ. του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, για να μας πληροφορήσετε για τις ενέργειες αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων που εσείς σχεδιάζετε, ώστε να αποφασίσουμε και εμείς τις δράσεις μας για την επιβίωση των συναδέλφων που είναι ήδη τέσσερις μήνες απλήρωτοι και για την ύπαρξη και τη λειτουργία του ΙΓΜΕ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πρόσθετη πληροφορία. 


Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργης Βουγιουκαλάκης

Δημήτρης Γαλανάκης


15 July 2017

Τοποθέτηση απελθόντος Προέδρου του Συνδικάτου ΙΓΜΕ Δημήτρη Μπάτη στην πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση του νέου ΔΣ 14/7/2017


Ως απελθών τελευταίος πρόεδρος του Συνδικάτου, κλείνει για μένα ένας κύκλος εξαετούς θητείας με την μη επανεκλογή μου στο ΔΣ, βάσει τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2017.
 Με 2 χρόνια μη εκλεγμένος περιόδου 2011-2013, όπου ρίχτηκα στην μάχη κατά των εφεδρειών και του κλεισίματος του ΙΓΜΕ και βοηθούσα με όλες μου τις δυνάμεις την Διοίκηση του Συνδικάτου, διότι πίστευα και πιστεύω ότι οποιοσδήποτε συνάδελφος, απλό μέλος το Συνδικάτου βοηθάει το Συνδικάτο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βοηθάει όλους μας, αρκεί η δράση του Συνδικάτου να είναι σωστή κατεύθυνση και προσανατολισμό.
 Στην περίοδο 2013-2015 ανέλαβα τον θεσμικό ρόλο του Ταμία, όπου βοήθησα να οργανωθεί λογιστικά το Ταμείο με σύγχρονο τρόπο για να παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή την οικονομική κατάσταση του Συνδικάτου.
Την περίοδο 2015-2017 προσλάβαμε και λογιστή με την δημιουργία του νέου σωματείου για να παρακολουθεί με ακρίβεια και με συμβουλή στον τρόπο ενημέρωσης με την εφορία. Την περίοδο αυτή ανέλαβα Αναπληρωτής Γραμματέας, θέση η οποία περιέχει πολλές συνδικαλιστικές υποχρεώσεις, όπως πχ την εγγραφή των πρακτικών του ΔΣ, πρακτικά τα οποία έχουν εγγραφεί όλα σε ψηφιακή μορφή και αρκετά από αυτά είναι και ηχογραφημένα. Δυστυχώς στις περασμένες περιόδους 2011-2013 και 2013-2015 που στις ανάλογες θέσεις ήταν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι δεν γράφτηκε ούτε ένα πρακτικό.
Όλα αυτά τα χρόνια βοήθησα να οργανωθεί καλύτερα το Συνδικάτο στο λειτουργικό και επικοινωνιακό πεδίο με αγορά 2 ακόμη υπολογιστών, κινητό τηλέφωνο και μαγνητόφωνο. Επίσης οργανώσαμε ακόμη καλύτερα από ότι ήταν τις διευθύνσεις των μαιλ, το blog του συνδικάτου, καθώς και την δημιουργία facebook, το αρχείο ψηφιακό και έντυπο, όπου μας βοήθησαν σημαντικά να έχουμε ταχύτατη επικοινωνία με τον έξω κόσμο, καθώς και μεταξύ μας.
Από τις 21/11/2016, όπου εκλέχτηκα Πρόεδρος μέχρι και σήμερα που παραδίδω, όπου δεν σταμάτησα να εργάζομαι ως στρατιώτης του Συνδικάτου και θα συνεχίσω για το συμφέρον όλων μας.
Είμαι έτοιμος να παραδώσω στο επόμενο ΔΣ, όλα των περιουσιακά υλικά που απέκτησε το Συνδικάτο, καθώς και το άψογο ταμείο που παρά την γραφειοκρατία που έχει, μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ο νέος ταμίας αφού παρακολουθείται από Λογιστή και την εξελικτική επιτροπή.
Διατίθεμαι επίσης να βοηθήσω με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, το νέο ΔΣ να προσαρμοστεί γρήγορα στα οργανωτικά ζητήματα για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος διότι τα ζητήματα τρέχουν, άσχετα και αν δεν συμφωνώ πολιτικοσυνδικαλιστικά με την πλειοψηφούσα παράταξη, που από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση δεν δέχτηκε την απλή αναλογική για το Προεδρείο και επέλεξε και τις 5 έδρες αποκλειστικά στην δική της παράταξη.
Πάνω απόλα θα πρέπει να παραμείνει ο θεσμός και ο ρόλος του Συνδικάτου της μοναδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης στο ΙΓΜΕ που έχει τον θεσμικό ρόλο διεκδίκησης, διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΕΣΣΕ με τα αρμόδια θεσμικά και πολιτικά όργανα.
Ασφαλώς όπου θα μπορούμε να συμφωνήσουμε θα είμαστε μαζί, όπου δεν θα συμφωνούμε θα είμαστε απέναντι. Όταν μιλάμε για ενότητα θα πρέπει να την εννοούμε και όχι με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθούμε με ρεβανσιστικούς τρόπους να πάρουμε εκδίκηση σε αυτούς που μας στενοχώρησαν και να εμπλέκονται ζητήματα σε προσωπικό επίπεδο.
Κατά την γνώμη μου όπως το έζησα από μέσα από το ΔΣ του Συνδικάτου, ο διχασμός που δημιουργήθηκε ανάμεσα μας, έγινε από μια άσχημη κατάσταση που δυστυχώς συνεχίζεται και με την εκλογή του νέου ΔΣ. Δεν είναι μόνο οι αντιπαραθέσεις των παρατάξεων ή οι διαφορετικές συνδικαλιστικές γνώμες που μπορεί να φέρουν σύγκρουση, αλλά και όταν εμπλέκονται οι ρόλοι των εκλεγμένων συνδικαλιστών. Έτσι τον Νοέμβρη του 2015, βρέθηκαν μετά τις κρίσεις των Διευθυντών στο ΙΓΜΕ 5 διευθυντές εκλεγμένοι συνδικαλιστές που στις εκλογές του Ιούλη του 2015 δεν είχαν αυτό το θεσμικό ρόλο. Είχα θέσει εγώ το θέμα τότε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα που είχε ήδη δημιουργήσει διχασμό και καχυποψία στους συναδέλφους. Υπέβαλα πρόταση να παραιτηθούν από τα διευθυντικά καθήκοντα για να ασχοληθούν με την συνδικαλιστική τους ιδιότητα και μόνο, διότι θα ήταν πιο χρήσιμοι για όλους μας. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα και εμπλέχτηκαν οι ρόλοι τους και τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ σοβαρά όσο αφορά την εμπιστοσύνη των συναδέλφων απέναντι στο Συνδικάτο.
Δυστυχώς στο νέο ΔΣ που προέκυψε από τις εκλογές ήδη εκλεχτήκαν 4 διευθυντές. Επαναφέρω την πρότασή μου να παραιτηθούν από τα διευθυντικά τους καθήκοντα και να ριχτούν αποκλειστικά στην μάχη του Συνδικάτου για να λυθούν τα όλα συνδικαλιστικά ζητήματα. Εξ άλλου υπάρχουν άλλοι άξιοι συνάδελφοι που θα μπορούν αν τους αντικαταστήσουν. Δυστυχώς αν δεν παραιτηθούν θα εμπλακούν και πάλι οι ρόλοι τους, όπως πχ με τα έργα του ΕΣΠΑ που θα ξεκινήσουν, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ εργαρχών. Διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια, παρότι δεν είμαι επιστήμονας, ότι υπάρχουν κόντρες μεταξύ διευθύνσεων για την διαχείριση των έργων. Φοβάμαι ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις θα μεταφερθούν και στο συμβούλιο και θα χαθεί ο ρόλος και σκοπός του Συνδικάτου.
Εάν πράγματι συμβεί η παραίτηση των διευθυντών θα είναι μια πρώτη έμπρακτη πράξη ενότητας στο Συνδικάτο για να αποκτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη.
Επίσης οι τελευταίες εκλογές δεν έγιναν φυσιολογικά, αλλά υπό την σκιά μομφής που επιβεβαιώθηκε και με την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος όπου επίσης μας μέμφθηκε. Το αποτέλεσμα φυσικά είναι σεβαστό και συνεχίζουμε.
Θα πρέπει όμως η πλειοψηφούσα παράταξη τώρα που τέλειωσαν οι εκλογές και νίκησε με μεγάλη πλειοψηφία, να αναγνωρίσει και ότι θετικό έγινε στην τελευταία διετία από την δράση του Συνδικάτου.
Παρότι κατέθεσε την μομφή κατηγορώντας μας  για αντιδημοκρατικούς, αντικαστατικούς, ακόμη δεν ανέλαβε, ήδη έπραξε αντιδημοκρατική και αντικαταστατική εκτροπή.
Σαφώς και είχαμε κάποιες αδυναμίες και προσπαθούσαμε να τις βελτιώσουμε όσο μπορούσαμε έστω και με την μη εμπιστοσύνη όλων των συναδέλφων.
Στις τελευταίες 2 μεγάλες κινητοποιήσεις του Συνδικάτου τον Ιούνιο στου Μαξίμου και στο ΥΠΕΝ, χάρηκα που υπήρξε μεγάλη συμμετοχή σχεδόν καθολική και είδα συναδέλφους που για πρώτη φορά κατέβαιναν σε κινητοποίηση. Άρα επί μεγάλο χρονικό διάστημα που πηγαίναμε λίγοι στις κινητοποιήσεις τους κράταγε κάποιος εδώ για να μας σαμποτάρει; Δηλαδή σαμποτάροντας εμάς του απελθόντος ΔΣ, σαμποτάριζε όλους μας;
Θα ήθελα ειλικρινά το νέο ΔΣ να εμπνεύσει και να συνεχίσει την αγωνιστική δράση με καθολική συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν σε όλες τις κινητοποιήσεις η συμμετοχή ήταν τόσο μαζική, κανένας Υπουργός και καμιά Κυβέρνηση δεν θα τολμούσε να μεθοδεύσει αυτή την φαυλότητα για το ΙΓΜΕ, που εσκεμμένα το μεθόδευσε ο Σταθάκης για να το ξεπουλήσει στο μεγάλο κεφάλαιο μέσω των «οργανωμένων» αντίστοιχων Γεωλογικών Ινστιτούτων.
Αυτή την ουσία μεταφέρω στο νέο ΔΣ να στοχεύσει στον πραγματικό εχθρό που είναι η Κυβέρνηση με τα αφεντικά της που είναι η τρόικα η ΕΕ  και οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν βάλει στόχο την διάλυση του ΙΓΜΕ. Και για να εκτελέσει αυτή την πολιτική θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της που είναι οι Διοικήσεις, όπου θα προσπαθήσουν να εκτελέσουν αυτή την πολιτική εντολή.
Χρέος ,ας είναι αν αντισταθούμε οργανωμένα και αν και αυτή η διοίκηση τολμήσει να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, να φύγει και ντροπιασμένη όπως οι προηγούμενες  Παπαβασιλείου, Κωστόπουλου, Λειβαδάρου, χάρη στους αγώνες μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε και πάλι οι νικητές και όχι αυτοί, αν θέλουμε να παραμείνει το ΙΓΜΕ και να γίνει η πραγματική ανασύσταση του.
11 July 2017

Εγγραφο προς Υπ. Εργασίας: Σύγκληση τριμερούς για μη καταβολή δεδουλευμένων

Αχαρνές, 11 - 7 – 2017
Α.Π. 163 / 6.3

ΠΡΟΣ:          Υπουργείο Εργασίας,        Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                   Κα Έφη Αχτσιόγλου

ΚΟΙΝ.:          ΓΣΕΕ
                        ΕΚΑ
                        ΟΜΕ


Θέμα:    Σύγκληση τριμερούς για μη καταβολή δεδουλευμένων

Σχετικό:       Η με Α.Π. 93/6.3/30-5-2017 έγγραφη επαναφορά αιτήματος σύγκλισης τριμερούς
 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Η αναβολή της τριμερούς συνάντησης για τα θέμα της μη καταβολής δεδουλευμένων στο ΙΓΜΕ), και μάλιστα με την δικαιολογία μέχρι να διορισθεί Διοίκηση στο ΙΓΜΕ, αποτελεί πρόκληση για τους απλήρωτους εργαζόμενους του Ινστιτούτου, δεδομένου ότι, διανύουμε τον 4 μήνα απλήρωτοι και κανείς δεν γνωρίζει μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, παρότι ψηφίστηκε πλέον σχετική ρύθμιση για το ΙΓΜΕ στη Βουλή (άρθρο 5 του Ν.4480/17). Ήδη έχει διοριστεί Γενικός και Βοηθός Διευθυντής στο ΙΓΜΕ (ΦΕΚ 335 ΥΟΔΔ/7-7-2017) και αναμένεται διοίκηση εντός των ημερών, όπως τουλάχιστον επικαλείται το ΥΠΕΝ.
Θεωρούμε ακατανόητη η μη σύσταση της τριμερούς από το Υπουργείο σας, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η μη εμφάνιση στην τριμερή της εργοδοσίας, ή οι υπεύθυνοι για τον διορισμό διοίκησης στον Δημόσιο Τομέα (όπως στο ΙΓΜΕ), με αποτέλεσμα να εντείνεται η εργοδοτική αυθαιρεσία.
Είναι γνωστό ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, απουσίας της εργοδοτικής πλευράς, οι υπηρεσίες σας, αφού γίνει μια πρώτη ανεπιτυχής σύγκλιση, μετά από προειδοποίηση προς τον εργοδότη και αναβολή ολίγων ημερών, συγκαλούν δεύτερη και τελική συνάντηση, εάν δε και πάλι δεν παρουσιαστεί η εργοδοτική πλευρά, η διαδικασία ολοκληρώνεται και οι υπηρεσίες σας προχωρούν στα προβλεπόμενα εκ του νόμου.
Δεδομένου επομένως ότι η πρώτη πρόσκλησή σας, είχε διαβιβασθεί αρμοδίως στις υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, χωρίς όμως αυτό να ορίσει εργοδοτικό εκπρόσωπο του Ινστιτούτου, επανερχόμαστε για τρίτη φορά πλέον στο αίτημά μας για ΑΜΕΣΗ (μέσα στην εβδομάδα) σύγκλιση της τριμερούς.
Όπως γνωρίζετε στην τριμερή αυτή θα παραστούν εκτός των νόμιμων εκπροσώπων του Συνδικάτου, εκπρόσωποι και όλων των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, ΟΜΕ). Είναι προφανές επομένως ότι μια επ’ αόριστον καθυστέρηση στη σύγκλιση της τριμερούς συνάντησης λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της εργοδοτικής πλευράς, όχι μόνο εκθέτουν τα αρμόδια Υπουργεία για καθυστέρηση, αλλά συνολικά την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της προάσπισης και διαφύλαξης των εργατικών δικαιωμάτων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μεριμνήσετε άμεσα για την τυπική και ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων σας.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας για την παροχή οποιασδήποτε ενημέρωσης και πληροφορίας που θα θέλατε, εφόσον δε το επιθυμείτε θα ανταποκρινόμασταν σε τυχόν επιθυμία σας για συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά, τόσο για τα προβλήματα, όσο και για τις δυνατότητες του Ινστιτούτου μας να συμβάλλει άμεσα και ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, αλλά και στις δυνατότητες αύξησης της απασχόλησης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πρόσθετη πληροφορία. 
 Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Μπάτης

Γιάννης Μαυρογιάννης


10 July 2017

ΦΕΚ διορισμων ΙΓΜΕ

.............................................................................................................................................
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/3809/1399/ 05.05.2017 έγγραφο του γραφείου Υπουργού Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας. 3. Την με Α.Π. 7128/28.03.2017 αίτηση παραίτησης του Ρουσέτου Λειβαδάρου από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε, αποφασίζουμε: Τον ορισμό: Α. Του Τσαγκά Δημητρίου του Στυλιανού, ΑΔΤ ΑΖ 601314, γεωλόγου, ως Γενικού Διευθυντή του Ινστιτού- του Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Β. Της Ράπτη Γεωργίας του Βασιλείου, ΑΔΤ: Ρ 148502, Πολιτικού Μηχανικού ως βοηθό Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ