ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

04 September 2017

Άρση παράνομων μισθολογικών περικοπών

Αχαρνές, 1/9/2017
Α.Π. 196/6.1
Προς: Γ.Δ. ΙΓΜΕ Δρ Δ. Τσαγκά
Κοιν.: Πρόεδρο Δ.Σ. ΙΓΜΕ Καθ. Κ. Χρηστάνη


Θέμα: Άρση παράνομων μισθολογικών περικοπών


Κύριε Γενικέ,
όπως γνωρίζετε και από τις μέχρι σήμερα συζητήσεις και παρεμβάσεις μας, μια από τις ιδιαίτερα επείγουσες εκκρεμότητες και ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα τόσο του Ινστιτούτου όσο και του προσωπικού που το υπηρετεί, είναι η επίλυση του προβλήματος της παράνομης μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ σε ύψος κατώτερο του 75% σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβαναν τον Οκτώβριο του 2011.
Υπενθυμίζουμε το ιστορικό αυτής της παρανομίας:


Με τον νόμο 4024/2011, στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων, είχε καθιερωθεί ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, που προέβλεπε εκτεταμένες μειώσεις αποδοχών. Με τον ίδιο νόμο οι ΔΕΚΟ και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποχρεώθηκαν να μειώσουν από 1-11-2011 το μέσο μισθολογικό κόστος τους κατά ποσοστό 35%, σε σχέση με το μισθολογικό κόστος που είχαν κατά το έτος 2009. Οι περικοπές αυτές προβλέφθηκε να γίνουν σταδιακά. Έτσι περικοπές που δεν ξεπερνούσαν το 25% των αποδοχών του Οκτωβρίου 2011 έγιναν αμέσως. Οι περαιτέρω περικοπές, οι οποίες ονοματίστηκαν κατά τον ν.4024/2011 ως «υπερβάλλουσα διαφορά», επρόκειτο να εφαρμοστούν σε τρεις ισόποσες δόσεις, μέσα σε διάστημα δύο ετών, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο 2012 (το 1/3), και στη συνέχεια 1/3 από τον Νοέμβριο 2013 και τέλος 1/3 από τον Νοέμβριο 2014.
Με τον νόμο 4093/2012 όμως, με τον οποίο υπήχθησαν στο ενιαίο μισθολόγιο και οι ΔΕΚΟ και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (όπως το ΙΓΜΕ, τότε ΕΚΒΑΑ), το σύνολο των παραπάνω περικοπών της «υπερβάλλουσας διαφοράς» ανεστάλη για τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέχρι την 31.12.2016 και έτσι οι εργαζόμενοι αυτοί συνέχισαν να λαμβάνουν την «υπερβάλλουσα διαφορά» και μετά τις 1-11-2012.
Και ενώ αναμενόταν ότι, με την ανωτέρω υπαγωγή στο ενιαίο μισθολόγιο και των εργαζόμενων του ΙΓΜΕ, θα συνέχιζαν να λαμβάνουν όπως οι Δημόσιοι Υπάλληλοι κανονικά την «υπερβάλλουσα διαφορά», η Διοίκηση του ΕΚΒΑΑ, με απόφαση του Δ.Σ. τον Σεπτέμβριο 2013, προέβη σε δύο ΝΕΕΣ παράνομες περικοπές αποδοχών. Αφ’ ενός μεν στην, τελούσα σε αναστολή κατά τον ν.4093/12, περικοπή του 1/3 της «υπερβάλλουσας διαφοράς», επιπλέον δε σε πρόσθετη εκ νέου (!!!) περικοπή μέχρι 25% των αποδοχών. Όλα αυτά, με βάση μια απλή εγκύκλιο του ΓΛΚ που ερμήνευε αυθαίρετα το νόμο και παρά τις αντίθετες ερμηνείες της Νομικής Υπηρεσίας του Ινστιτούτου και έγκριτων νομικών που ζήτησε και τέθηκαν υπόψη στη Διοίκηση (των καθηγητών Παπαδημητρίου και Κατρούγκαλου, καθώς και του επίτιμου Δικηγόρου Λ. Σέμπου, νυν Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ).
Εδώ χρειάζεται να τονιστεί ότι το 2014 οι μειώσεις των αποδοχών που επιβλήθηκαν με την επίμαχη αυθαίρετη εγκύκλιο του ΓΛΚ κρίθηκαν παράνομες από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ είχαν προηγηθεί και αρκετές αντίστοιχες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων. Οι αποφάσεις αυτές δεν πτόησαν το ΓΛΚ, το οποίο συνέχισε να πιέζει τις διοικήσεις των Οργανισμών να μην εφαρμόσουν την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Η παράνομη, προφανώς αντισυνταγματική, και παράλογη αυτή προσέγγιση οδήγησε τους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ στην απόφαση να διεκδικήσουν δικαστικά την άρση των συνεπειών της, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη δικαιωθεί, από τις αρχές του 2014 έως και σήμερα, με πλήθος πρωτόδικων θετικών αποφάσεων (πλην μίας), ήδη δε και με μία εφετειακή θετική απόφαση (Ιωάννινα, 67/2016, τη μόνη εφετειακή που έχει εκδικαστεί έως σήμερα).


Έτσι σήμερα, 46 εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ έχουν δικαιωθεί και πληρώνονται χωρίς την παράνομη παρακράτηση του δεύτερου 25% στο μισθό τους, από τους υπόλοιπους έχουν προσφύγει περίπου το 85%, και στις προσφυγές που εκδικάστηκαν έχουν εκδοθεί θετικές δικαστικές αποφάσεις χωρίς να έχει αποκατασταθεί η παράνομη παρακράτηση – καθώς δεν έχει χαρακτηριστεί άμεσα εκτελεστή η απόφαση, και για ορισμένους ακόμη εκκρεμούν οι προσφυγές τους. Έχει δε διαμορφωθεί ένα περίπλοκο και πολύπλοκο τοπίο καταστάσεων, με ορισμένους υπαλλήλους να έχουν πάρει και τα οφειλόμενα αναδρομικά, κάποιοι δε από τους οποίους και τόκους υπερημερίας αυτών. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε μία στρέβλωση των αμοιβών στο ΙΓΜΕ όπου οι αμοιβές δεν αντιστοιχούν σε κλάδο,  προσόντα και προϋπηρεσία, και σε τεχνητές αντιθέσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα συνεργασίας και προκαλούν το αίσθημα δικαίου.
Το Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ είχε βεβαίως θέσει το πρόβλημα αυτό στο προηγούμενο ΔΣ, προτείνοντας ως άμεση και πιθανά λειτουργικότερη λύση την αντιμετώπισή του μέσω της υπογραφής νέας ΕΣΣΕ, με τη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ. Το τότε Δ.Σ., αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος και τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί και στη λειτουργία του ΙΓΜΕ, με την απόφασή του 2/8-2-2017  αποδέχτηκε αυτή την πρόταση και όρισε μάλιστα και τους εκπροσώπους του στη διαδικασία μεσολάβησης. Η παραίτηση όμως του Δ.Σ. στις 29/3/2017 δεν έδωσε τη δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε στον κυκεώνα που περιγράφηκε με:
- ένας αριθμός εργαζομένων (46) να έχει δικαιωθεί και να μισθοδοτείται χωρίς τη δεύτερη παράνομη μείωση ενώ η πλειοψηφία την υφίσταται
- ένας αριθμός να έχει λάβει κλάσμα των αναδρομικών παράνομων κρατήσεων (ανάλογα με την κρίση του εκάστοτε δικαστή, από 3.000 έως 10.000€ ανά εργαζόμενο), ορισμένοι μάλιστα από αυτούς να έχουν λάβει και τους τόκους υπερημερίας, χωρίς να έχει αποκατασταθεί σε αρκετούς από αυτούς η παράνομη μείωση, καθώς δεν χαρακτηρίστηκε η απόφαση «άμεσα εκτελεστή» από το δικαστή
- το ποσό που διαμορφώνεται ως οφειλή του ΙΓΜΕ προς τους εργαζόμενους να αυξάνεται δραματικά (στις περιπτώσεις των παλαιότερων συναδέλφων, με αναδρομικά και τόκους υπερημερίας, προσεγγίζει τις 40.000€ ανά εργαζόμενο), με αποτέλεσμα η παράνομη μείωση να κινδυνεύει να εξελιχτεί σε ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα υψηλού οικονομικού μεγέθους.
-  Το ΙΓΜΕ αλλά και οι εργαζόμενοι του να οδηγούνται σε δικαστικές διαμάχες που ενώ είναι δεδομένο ότι θα κερδηθούν από τους εργαζόμενους, δαπανώνται σημαντικά χρηματικά ποσά από αμφότερους, γεγονός που δεν συμφέρει κανέναν και ευνοεί μόνο τα δικηγορικά γραφεία που αναλαμβάνουν μία πληθώρα υποθέσεων. Αντίθετα, οι δαπάνες αυτές του ΙΓΜΕ θα μπορούσαν να καλύψουν ένα μέρος των αναδρομικών που οφείλει το Ινστιτούτο στους εργαζόμενους από τις παράνομες παρακρατήσεις των μισθών των εργαζομένων.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, το Συνδικάτο θεωρεί και θέτει ως κατεπείγουσα την ανάγκη αντιμετώπισης των παράνομων μισθολογικών μειώσεων, με κατ’ αρχήν άμεση ακύρωσή τους για όλο το προσωπικό του ΙΓΜΕ, και στη συνέχεια την εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των αναδρομικών οφειλών που προκύπτουν από αυτή.
Η δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθεί η άμεση ακύρωση των παράνομων μειώσεων των μισθών μας  έχει επακριβώς υπολογιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ινστιτούτου και δεν υπερβαίνει τις 100.000€ ανά μήνα, μέγεθος αντιμετωπίσιμο και από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΙΓΜΕ.
Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ο πλέον πρόσφορος και λειτουργικότερος τρόπος αντιμετώπισης είναι εκείνος της κατοχύρωσης των παραπάνω μέσα από νέα ΕΣΣΕ, με τη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καλούμε το Γενικό Διευθυντή να εισηγηθεί στο επόμενο Δ.Σ. μια αντίστοιχη πρόταση, ώστε να εκκινήσει άμεσα και η διαπραγμάτευση για τον τρόπο αποκατάστασης αυτής της παράφορης αδικίας, που κινδυνεύει να εξελιχθεί σε άλλο ένα σοβαρό εμπόδιο στη λειτουργία και την αποδοτικότητα του Ινστιτούτου.

10 August 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε. 10/8/2017ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε.
"Στηρίζεται από το Π.ΑΜΕ."
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                10 Αυγούστου 2017
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Διανύουμε τον 5ο μήνα απλήρωτοι με τις ημερομηνίες πιθανής πληρωμής να αναβάλλονται κάθε εβδομάδα με ένα «αν» που παραπέμπει στην επόμενη, μεθεπόμενη κ.ο.κ. Ταυτόχρονα η κατάσταση όλων μας είναι τραγική, όπως και του ΙΓΜΕ, αφού ακόμη βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική παραλυσία με πιθανό κίνδυνο ότι ακόμη και αν θα ανοίξουν προσωρινά οι νέοι «ακατάσχετοι» λογαριασμοί, δεν είναι απόλυτα ασφαλείς και διατρέχουν τον κίνδυνο νέου μπλοκαρίσματος.
Παράλληλα έχουμε τη «χαλαρή» υπόσχεση από τον κ. Λιάκο ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει νέα τροπολογία που θα «διορθώνει» την προηγούμενη, δηλαδή ακόμη πιο αντισυνταγματική, που εν τω μεταξύ θα έχουν μειωθεί οι υποτιθέμενοι 12 λειτουργικοί μήνες βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε, από 12 σε 10; 8; 7;…….;;;
Το προεδρείο του Συνδικάτου «συμπλέοντας» με τις συνεχείς μεταθέσεις των ημερομηνιών, «συμφωνεί» με την αναβολή της τριμερούς στο ΥΠ. Εργασίας, αρκεί να μην «θιχτούν» ΓΔ, Διοίκηση, Υπουργεία, Κυβέρνηση.
 Σπέρνουν «αισιοδοξία» ότι στις 16-18/8/2017, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δεδουλευμένων μας «αν» όλα πάνε καλά.. Αν δεν πάνε ;; Θα χάσουμε και τον Αύγουστο…(!)
Έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας αφού είμαστε απλήρωτοι για 5ο μήνα, λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας, αλλά και μεθόδευσης του ΥΠΕΝ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  ενώ μας τελείωσαν και τα τελευταία αποθέματα, ακόμη και για την επιβίωσή μας και φυσικά ούτε συζήτηση για άδειες για του περισσότερους.
Παρόλα αυτά οι Πρόεδρος και Γεν Γραμματέας του Συνδικάτου φρόντισαν πριν φύγουν για ολιγοήμερες διακοπές να μας ενημερώσουν με την χθεσινή ανακοίνωση (9/8/2017) για τις εξελίξεις, προτρέποντας να κάνουμε …λίγο ακόμη υπομονή !! Στην τελευταία παράγραφο μάλιστα δεν «ξέχασαν» να νομιμοποιήσουν εμμέσως πλην σαφώς, τον διασπαστικό και διχαστικό σύλλογο «σεπ» που παρατύπως και παρανόμως υπάρχει στον χώρο μας, αθωώνοντας ταυτόχρονα τον ΓΔ του ΙΓΜΕ που τους συναντά επίσημα, νομιμοποιώντας τις συναντήσεις και στο μέλλον ως εξής: «Πληροφορηθήκαμε, τέλος, ότι υπήρξε πριν λίγες ημέρες συνάντηση του Γ.Δ, με αντιπροσωπεία του ΣΕΠ. Ο κ. Γ.Δ. μπορεί βεβαίως να συναντά όποια συλλογικότητα, εμείς όμως επισημαίνουμε, όπως κάναμε και σε όλες τις Διοικήσεις, ότι σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των εργαζομένων για τα εργασιακά του προβλήματα και δικαιώματα, το Συνδικάτο είναι ο μοναδικός θεσμικά νόμιμος εκπρόσωπός τους
Η πλειοψηφούσα παράταξη στο Συνδικάτο (ΚΕΣΙ), επιβεβαιώνει (πολύ σύντομα μάλιστα) τις προεκλογικές καταγγελίες μας ότι είναι διοικητοεργοδοτικοκυβερνητική παράταξη, που κάνει ανοιχτά (πλέον) πλάτες σε Διοίκηση, Κυβέρνηση.  Αφού μέχρι τώρα, απέφυγε επιμελώς να θίξει τους πραγματικούς ενόχους, στοχοποιώντας την αγωνιστική στάση και δράση του προηγούμενου προεδρείου Συνδικάτου, καθώς και τους συνταξιούχους συναδέλφους. Τώρα έρχεται και καλεί σε αναμονή και υπομονή παρότι είμαστε 5 μήνες απλήρωτοι και το ΙΓΜΕ σε πλήρη παράλυση,  ενώ φρόντισε να νομιμοποιήσει «πονηρά»  και τις συναντήσεις του Γ.Δ. με το ΣΕΠ.
Ως ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ που συμμετείχαμε στο προεδρείο της απελθούσας διοίκησης του Συνδικάτου, αποδεχόμαστε με υπερηφάνεια την «κατηγορία» της πολυαγωνιστικότητας και καλούμε όλους τους συναδέλφους να βγάλουν συμπεράσματα από τη σύντομη αλλά πολύ χαρακτηριστική στάση και πολιτική του νέου προεδρείου, που καλεί σε όλους τους τόνους σε αναμονή, αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις καλές προθέσεις Διοίκησης, υπουργού και κυβέρνησης. Και ας είμαστε μέσα στον Αύγουστο απλήρωτοι 5 μήνες, περιμένοντας μήπως και δοθεί σε λίγες μέρες μια εν πολλοίς αμφίβολη, προσωρινή και εφήμερη λύση που δεν δίνει καμία προοπτική ούτε στα εργασιακά-μισθολογικά προβλήματα, ούτε στο ΙΓΜΕ.
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ-ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ
 ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε.
09 August 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, 9/8/2017ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αθήνα, 9/8/2017
Συνάδελφοι,


Ξεκινώντας από το πλέον επείγον θέμα, της καταβολής των δεδουλευμένων μας, σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 7/8/2017 αναρτήθηκε η έγκριση επιχορήγησης από το ΥΠΕΝ προς το ΙΓΜΕ του ποσού των 6.210.500€, για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, για κατάθεση στον υπάρχοντα λογαριασμό του ΙΓΜΕ στην τράπεζα Αττικής. Σε επαφή που είχαμε με το Γ.Δ. σήμερα μας ενημέρωσε ότι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από ΙΚΑ και ΔΟΥ καθυστερούν την κατάθεση και η καταβολή της μισθοδοσίας αναμένεται στα μέσα με τέλος της επόμενης εβδομάδας (16-18/8).
Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων δεχθήκαμε και τη μετάθεση για τις 14/8/17 της τριμερούς συμφιλιωτικής σύσκεψης στο Υπουργείο Εργασίας, που είχαμε ήδη ζητήσει την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας και είχε οριστεί για αύριο, 10/8/17.

Σε ότι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στα προηγούμενα Δ.Σ. του ΙΓΜΕ και μας αφορούν άμεσα ως Συνδικάτο, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.      Στο Δ.Σ. της 26/7/17 συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι προτάσεις προγραμμάτων ΠΔΕ 2016-2017. Στη συζήτηση τέθηκε από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων το αίτημα για διερεύνηση της δυνατότητας ανακατανομής των προϋπολογιζόμενων ποσών, σύμφωνα και με την παλαιότερη δήλωση του Γ.Γ. κ. Βεροιόπουλου, ότι θα μπορούσε να εξεταστεί κάτι τέτοιο. Το Δ.Σ. συμφώνησε με το αίτημα και δεσμεύτηκε να διερευνήσει αυτή τη δυνατότητα. Στο ίδιο Δ.Σ. συζητήθηκε και εγκρίθηκε με αποχή του εκπροσώπου των εργαζομένων και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ.. Οι ενστάσεις του εκπροσώπου των εργαζομένων που ενστερνίζεται το Δ.Σ. του Συνδικάτου, αφορούσαν στα: α) τη μείωση των ημερών κοινοποίησης των εισηγήσεων στα μέλη του Δ.Σ. από 3 σε 2, γεγονός που δυσχεράνει την άρτια προετοιμασία τους για τη συζήτηση, β) την κατοχύρωση της παρουσίας του αναπληρωτή εκπροσώπου των εργαζομένων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Εδώ υπήρξε ένσταση από το νομικό σύμβουλο του ΙΓΜΕ, που έθεσε το πρόβλημα ότι δεν είναι θεσμικά δυνατό να συμπεριληφθεί στον Κ.Λ.. Το Δ.Σ. δήλωσε βέβαια ότι θεωρεί δεδομένη την παρουσία του αναπληρωτή εκπροσώπου και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στη διάρκεια της θητείας του. γ) τη δυνατότητα εισαγωγής θέματος στην Η.Δ. από τα μέλη του Δ.Σ.. Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, δεν ορίζει χρονικό όριο στην εισαγωγή του θέματος, αφήνοντας το στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Δ.Σ., γεγονός που δεν εξασφαλίζει ουσιαστικά την εισαγωγή του.
2.      Στο Δ.Σ. της 4/8/17 εγκρίθηκε η πρόταση προϋπολογισμού του ΙΓΜΕ για το 2018 και η εγκύκλιος των εκτός Έδρας μετακινήσεων. Για τον προϋπολογισμό, από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων τέθηκε το πρόβλημα ότι δεν περιλαμβάνει δικαστικές δαπάνες, τα ποσά που δικαιούνται όσοι έχουν δικαστικές αποφάσεις για το 25% και το ανθυγιεινό. Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Γ.Δ. να εξετάσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν, ιδιαίτερα το ανθυγιεινό επίδομα. Σε ότι αφορά στην εγκύκλιο Ε.Ε. μετακινήσεων, υπήρξε θετική ανταπόκριση στα δύο ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει: α) για τον αριθμό των ημερών Ε.Ε., έγινε δεκτή η λογική να ζητούνται εξ αρχής οι 130 και 200 ημέρες που προβλέπει το άρθρο 40 του Ν. 4414/2016, χωρίς να αιτούμαστε αρχικά και να περιμένουμε να εξαντλούνται οι 60 ημέρες που προβλέπουν οι γενικές διατάξεις. β) Στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μετακινήσεων χωρίς αυθημερόν επιστροφή σε αποστάσεις μεταξύ 50-160 χιλιομέτρων, όπου έγινε επίσης δεκτό ότι όταν πρόκειται για μετακινήσεις εργασιών υπαίθρου (χαρτογραφήσεις, δειγματοληψίες, γεωτρητικές εργασίες κ.α.) θα εγκρίνεται η διανυκτέρευση μετά από τη βεβαίωση του Προϊσταμένου του Έργου (που υπογράφει την εντολή μετακίνησης) στο φύλλο της εντολής ότι αυτή υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της §6 του άρθρου 10 της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (δύσβατο, εργασίες πεδίου, απασχόληση πλέον οκταώρου).
Σε ότι αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας και ατυχημάτων με την Εθνική Ασφαλιστική, μας γνωστοποιήθηκε ότι η Εθνική έστειλε έγγραφο για τη διακοπή του, μετά τη μη καταβολή των οφειλών μας έως και τον Ιούλιο του 2017. Ο νομικός σύμβουλος του ΙΓΜΕ μας ενημέρωσε ότι υπάρχει περιθώριο ενός μηνός για την επαναδιαπραγμάτευση και την επαναλειτουργία του συμβολαίου, και ζητήσαμε από το Δ.Σ. και το Γ.Δ. να προβούν στις άμεσες απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία του, καθώς όποια παράβλεψη ενέχει και ποινικές ευθύνες οποιουδήποτε εμπλεκομένου. Ο Γ.Δ. μας διαβεβαίωσε ότι προγραμματίζεται να καταβληθούν οι οφειλές μας για το συμβόλαιο έως και το Σεπτέμβριο του 2017.

Σε ότι αφορά στο πρόβλημα των μηδενικών διαθέσιμων πόρων στο ταμείο του Συνδικάτου, και για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όποια αναγκαία δαπάνη για τις ενέργειες και δράσεις μας, ζητήσαμε από το Δ.Σ. της ΟΜΕ και εγκρίθηκε ήδη οικονομική ενίσχυση 700€, ως άτυπο δάνειο το οποίο θα επιστραφεί στην ΟΜΕ αμέσως μετά την καταβολή των συνδρομών των εργαζομένων στο Συνδικάτο. Σημειώνουμε εδώ ότι η δαπάνη του λεωφορείου για τη μετακίνηση στο Μαξίμου, κατά την πρόσφατη στάση εργασίας και κινητοποίηση, μας έγινε δωρεά από την εταιρία ΘΥΑΜΙΣ, την οποία και ευχαριστούμε.

Πληροφορηθήκαμε, τέλος, ότι υπήρξε πριν λίγες ημέρες συνάντηση του Γ.Δ, με αντιπροσωπεία του ΣΕΠ. Ο κ. Γ.Δ. μπορεί βεβαίως να συναντά όποια συλλογικότητα, εμείς όμως επισημαίνουμε, όπως κάναμε και σε όλες τις Διοικήσεις, ότι σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των εργαζομένων για τα εργασιακά του προβλήματα και δικαιώματα, το Συνδικάτο είναι ο μοναδικός θεσμικά νόμιμος εκπρόσωπός τους.04 August 2017

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ το
Δελτιο τυπου «ενιαιου» 1-8-17
4/8/2017

Συνάδελφοι,

Μετά από τη μακρά σιωπή του συν. Σμυρνιώτη, επιβεβλημένη λόγω εκλογών μπας και τσιμπήσει το «Ενιαίο» κανένα ψήφο από «μετριοπαθείς», είχαμε τη χαρά να τον έχουμε ξανά μαζί μας, με το σύνηθες ύφος και ήθος του.
Εμείς δεν πρόκειται να σχολιάσουμε ούτε αυτή ούτε όποια άλλη αντίστοιχου περιεχομένου και επιπέδου ανακοίνωση.
Τέτοιου επιπέδου κείμενα υποτιμούν τη νοημοσύνη των συναδέλφων και βλάπτουν ανεπανόρθωτα την εικόνα του Συνδικάτου γενικότερα.
Η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων κειμένων θεωρούμε ότι βρίσκεται στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας, στο πλήκτρο Delete.
Εμείς το χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά και σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα.Η Ε.Γ. της ΚΕΣΙ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε. 4 Αυγούστου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε.
"Στηρίζεται από το Π.ΑΜΕ."

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                4 Αυγούστου 2017

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας καλούμε σε Αγωνιστική επιφυλακή σήμερα εν όψει της συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΓΜΕ, μετά από τις βαρύτατες καταγγελίες του εκπροσώπου των εργαζομένων Χάρη Σμυρνιώτη, σχετικά με την αντιδημοκρατική λειτουργία του, αλλά και με την «περίεργη» πολιτική του κατεύθυνση.
Να επισημάνουμε είναι πρώτη φορά που έχουμε ενημέρωση στο τι συμβαίνει με τις αποφάσεις και την λειτουργία του νέου ΔΣ του ΙΓΜΕ. Έστω και καθυστερημένα είναι προς τιμή του εκπροσώπου που μας ενημέρωσε σήμερα για την προκλητική πολιτική συμπεριφορά της νέας Διοίκησης που σηματοδοτεί τον τρόπο που θα λειτουργεί από δω και μπρός εφαρμόζοντας την πολιτική της Κυβέρνησης για το ΙΓΜΕ που δεν φαίνεται να είναι και τόσο «αθώα»…
Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας κρατήσαμε το Ινστιτούτο ανοιχτό προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου, δεν χρωστάμε σε κανέναν και οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πάλη για την πραγματική ανασύσταση του Ινστιτούτου, ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση δεχόμαστε από όλους τους θεσμικούς παράγοντες (Κυβερνήσεις Διοικήσεις) που στόχος τους είναι το απαξιώσουν και να το αφανίσουν.
Για την σημερινή απαράδεκτη κατάσταση στο ΙΓΜΕ ευθύνεται αποκλειστικά ο Υπουργός ΠΕΝ και η Κυβέρνησή του, διότι αρνήθηκε τις ρεαλιστικές προτάσεις του Συνδικάτου για μόνιμη έξοδο από την κρίση που ερχόταν και εσκεμμένα με μέθοδο άφησε να εξελιχθεί, με σαφή στόχο τον διχασμό και την εξαθλίωση των εργαζομένων, με 4 μέχρι στιγμής μήνες απληρωσιάς (και ποιος ξέρει ακόμη πόσο) και με την θρασύτατη πρόθεση του να μας φάει με νομοθετικό πραξικόπημα τους δεδουλευμένους μισθούς μας δεκαετιών που δικαιούμαστε με Αρεοπαγιτική απόφαση.
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΘΕΣΜΟ) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΙΓΜΕ!
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΛΗΞΕ. ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε.
03 August 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 3/8/2017
Συνάδελφοι,
Πραγματοποιήθηκε χθες η τρίωρη στάση εργασίας και η κινητοποίηση στου Μαξίμου, με πολύ ικανοποιητική συμμετοχή των εργαζομένων των κεντρικών και την ικανοποιητική παρουσία αλληλέγγυων, κυρίως συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΙΓΜΕ. Παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΚΑ Γ. Μυλωνάς, αντιπροσωπεία της Διοίκησης της ΟΜΕ, της διοίκησης του Σωματείου εργαζομένων στο ΕΛΙΝΥΑΕ και εκ μέρους της ΛΑΕ οι Γ. Τόλιος και Ν. Γιωργακάκης.

Με την άφιξή μας εκεί τέθηκε αίτημα συνάντησης με τον κ. Λιάκο (Γραφείο Πρωθυπουργού), το οποίο έγινε άμεσα δεκτό.
Στη συνάντηση, που συμμετείχαν ο κ. Λιάκος, ο πρόεδρος του ΕΚΑ και ο Πρόεδρος και ο Γ.Γραμματέας του Συνδικάτου, τέθηκαν εκ μέρους μας τα δύο κυριότερα άμεσα προβλήματά μας:
α) της άμεσης εξασφάλισης ασφαλούς τραπεζικού λογαριασμού ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευμένακαι
β) της σύνταξης και κατάθεσης νέας τροπολογίας που να εξασφαλίζει αποτελεσματικότερα το ΙΓΜΕ από τα προβλήματα δεσμεύσεων και κατασχέσεων.
Ο κ. Λιάκος μας διαβεβαίωσε ότι οι ενέργειες της Διοίκησης του ΙΓΜΕγια το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Αττικής, με την υποστήριξη του ΥΠΕΝ και του γραφείου του Πρωθυπουργού, βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι αμέσως μετά τη συνάντηση θα ερχόταν ξανά σε επαφή με αρμόδιους παράγοντες για να βεβαιωθεί για την αίσια έκβαση των ενεργειών.
Σε ότι αφορά στη νέα τροπολογία, μας διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε καμιά δική τους εμπλοκή, δεν έχει γνώση αν και τι ενέργειες έχουν γίνει και μας υποσχέθηκε ότι θα έχει μια επικοινωνία με το ΥΠΕΝ για να ενημερωθεί για το θέμα.
Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι δεν έχουμε μέχρι σήμερα καμία ασφαλή διαβεβαίωση για τα αιτήματά μας.
Για αύριο, προγραμματίζουμε μία ενημερωτική συγκέντρωση στις 10.00, στο αμφιθέατρο, και στη συνέχεια μια παράσταση των εργαζομένων στο Δ.Σ. που θα συνεδριάζει, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωσή τους από τη Διοίκηση για ότι έχει προκύψει και για το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των δεδουλευμένων. 


Ο Πρόεδρος

       Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργης Βουγιουκαλάκης

    Δημήτρης Γαλανάκης


02 August 2017

Αγωνιστική κινητοποίηση ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ στο ΜΑΞΙΜΟΥ 2/8/2017 φώτο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ 1-8-2017


Αχαρνές, 1-8-2017

ΚΑΛΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ, ΠΑΡΑ ΚΛΑΨΙΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΤΑ !

Το «κακό» Προεδρείο που έφταιγε για την καθυστέρηση της πληρωμής των δεδουλευμένων και για όλα τα δεινά του ΙΓΜΕ, εδώ και ένα μήνα δεν υφίσταται, αφού κατ΄ εντολή Τσαγκά, Σταθάκη και λοιπών “αριστερών” δυνάμεων αντικαταστάθηκε από ένα «καθωσπρέπει Προεδρείο διαλόγου και συνεννόησης» που μετά,  τις αλλεπάλληλες νομικο - πολιτκές διευκρινήσεις του Γ. Δ/ντή και της κατά νόμο υπεύθυνης της μισθοδοσίας Β. Γ. Δ/ντού, αφού είχε αναβάλλει κανα δύο φορές τις κινητοποιήσεις ελπίζοντας στη φιλευσπλαχνία Σταθάκη, προκήρυξε 3 μέρες πριν τι κλείσιμο της Βουλής, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των οργάνων του αγωνιστική κινητοποίηση ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-82017ΣΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ.
Το «ΕΝΙΑΙΟ» ψηφοδέλτιο μη ακολουθώντας τα παραδείγματα των στελεχών της ΚΕΣΙ που συστηματικά σαμποτάρανε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του «κακού» Προεδρείου, με όλους τους υποψηφίους του θα πρωταγωνιστήσει στον αγώνα καλώντας ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους σε ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, θεωρώντας ότι ξεκινάει και πάλι το Συνδικάτο να διεκδικεί και να μην κλαψουρίζει.
Κλείσαμε τέσσερεις μήνες απλήρωτοι και πάμε για 5ο , με το Ινστιτούτο σε παραλυσία να απαξιώνεται και μια Διοίκηση που αντί να τρέχει για λύση των προβλημάτων μας απλώς να συνεδριάζει προγραμματίζοντας έργα που δεν χρηματοδοτούνται και ψηφίζοντας έναν αντιδραστικό Κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ. Οι άνθρωποι του ΔΣ του ΙΓΜΕ μοιάζουν να ζουν την εικονική πραγματικότητα της Κυβέρνησης περιμένοντας απελπισμένα από αυτούς που τους διόρισαν λύση. Μοιάζουν με το ανέκδοτο των συγγενών του μακαρίτη που μπρος στο φέρετρο του, κανόνιζαν τις καλοκαιρινές διακοπές του!
Η αντιερευνητική πολιτική της Κυβέρνησης, με την αντεργατική αναλγησία του ΥΠΕΝ που εκφράζεται εντός Κοινοβουλίου από τον Υπουργό, αλλά και στην Ετήσια Συνέλευση του ΣΜΕ (εργοδότες), αλλά και στο CAPITAL από τον ίδιο, καθημερινά επιβεβαιώνει ολοένα και περισσότερο τη νεοφιλελεύθερη κατηφόρα του ξεπουλήματος μετά την ΔΕΗ και των Νερών όχι μόνο όλων ενεργειακών και ορυκτών πόρων αλλά και της Έρευνας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να κλείσουν τα αυτιά τους στις φτηνές  και πρόστυχες καταγγελίες της ΚΕΣΙ ενάντια στους συναδέλφους του ΕΝΙΑΙΟΥ που δήθεν φταίνε για ξεπουλήμα της περιουσίας του ΙΓΜΕ και της απληρωσίας των εργαζόμενων, να δώσουν ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΖΙΚΑ την μάχη για το μεροκάματο τους αλλά και όλα τους τα δικαιώματα εργασιακά και θεσμικά, που Γ. Δ/ντής και Υπουργός απειλούν να τα καταργήσουν αλλά παράλληλα να βγάλουν τα συμπεράσματα τους για το μίσος και την χολή που αναδεικνύουν οι συγγραφείς των ανακοινώσεων του ΚΕΣΙ που δεν βγάζουν άχνα ενάντια στην πολιτική Υπουργείου και Διοίκησης.
Οι τσαμπουκάδες και ψευτοπαληκαρισμοί ενάντια σε αγωνιστές συνδικαλιστές που χρόνια έχουν δώσει εξετάσεις ήθους και τιμιότητας δεν περνάνε, όπως και οι μαγκιές του τύπου πλειοψηφία έχουμε, καταστρατηγούμε το καταστατικό και το Ν. 1264 και παίρνουμε όλες τις έδρες της Ε.Γ δεν περνάνε.
Και τα περί υπευθυνότητας και σύνεσης για το ακέφαλο του Συνδικάτου είναι κούφια λόγια, αφού  ξέρανε καλά ότι άμα χάνανε τα ασφαλιστικά, η Διοίκηση του Συνδικάτου θα ασκούνταν από το σύνολο του ΔΣ και αυτό το αποφεύγουνε σαν το διάβολο με το λιβάνι. Φτάσανε “αριστεροί άνθρωποι”  να καταριούνται την απλή αναλογική στην εκλογή όλων των οργάνων γιατί αναπολούν τις μαύρες μέρες της αλήστου μνήμης ΔΗΣΙΓΜΕ (ΠΑΣΟΚ) που έλυνε και έδενε στα πλαίσια μιας ενός “αντιδεξιού” βερμπαλισμου. Όσο για τα οικονομικά του Συνδικάτου από τις συνδρομές των εργαζόμενων, που μαζί με τους μισθούς μας κατακρατάει ΠΑΡΑΝΜΟΜΑ η Διοίκηση Σταθάκη ακόμη αν και υπήρχαν θα έπρεπε οι συνάδελφοι της ΚΕΣΙ, αν είχαν τσίπα να μην τα αγγίξουν αφού τις παραταξιακές αυθαιρεσίες τους δεν όφειλε να τις πληρώσει το Ταμείο του Συνδικάτου.
Είναι σαφές ότι το ΥΠΕΝ, η Διοίκηση και όσοι αποφεύγουν να τους καταγγείλουν, αλλά αρκούνται σε επαφές τύπου Σ«E»Π  (συνδικαλιστικό παραμάγαζο) ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΏΝΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΌΜΑΣΤΕ.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!! ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝA ΚΑΙ ΠΑΛΗΣ 

01 August 2017

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Αχαρνές, 1-8-2017
Α.Π. 183/6.2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΓΜΕ
Συμπληρώθηκαν πλέον τέσσερεις μήνες που οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, παραμένουν απλήρωτοι και το Ινστιτούτο ευρισκόμενο σε λειτουργική παραλυσία απαξιώνεται καθημερινά ολοένα και περισσότερο.
Συμπληρώθηκαν επίσης 28 ημέρες από την ψήφιση της τροπολογίας του άρθρου 5 του ν.4480, που αναστέλλοντας για ένα χρόνο κάθε δέσμευση και κατάσχεση σε βάρος του ΙΓΜΕ, στόχευε στη διασφάλιση της δυνατότητας πληρωμής των δεδουλευμένων μισθών των εργαζομένων και την επαναλειτουργία του Ινστιτούτου σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του.
Η μόνη αλλαγή που συνέβη έκτοτε στο ΙΓΜΕ είναι ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή και του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αναλαμβάνει την ουσιαστική και πλήρη ευθύνη της διοίκησης του Ινστιτούτου.
Δεν έχει υπάρξει όμως μέχρι σήμερα ασφαλής και εγγυημένη λύση στην κίνηση των λογαριασμών του ΙΓΜΕ και την πληρωμή των δεδουλευμένων μας, καθώς η τροπολογία αποδεικνύεται νομικά ανίσχυρη να εξασφαλίσει την ασφαλή κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του ΙΓΜΕ.
Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, τέσσερεις μήνες απλήρωτοι, και έχοντας πλέον ξεπεράσει κάθε όριο των οικονομικών αντοχών τους, καλέσαμε ήδη με σχετικό Δελτίο Τύπου τον Υπουργό κ. Σταθάκη για άμεση πολιτική παρέμβαση,  προς κάθε κατεύθυνση, για τη διασφάλιση της εφαρμογής της τροπολογίας για την ασφαλή κίνηση των λογαριασμών του ΙΓΜΕ και την επανέναρξη της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του. Καλέσαμε επίσης τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Λιάκο, να παρέμβει για την επαναλειτουργία του ΙΓΜΕ. Καλέσαμε τέλος το Υπουργείο Εργασίας, να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες με την άσκηση άμεσης πίεσης για την  καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ.
Σήμερα βρισκόμαστε τρεις ημέρες πριν τη λήξη των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής και δεν έχουμε καμιά ουσιαστική ενημέρωση για το αν έχει συνταχθεί σχετική τροπολογία, το περιεχόμενό της και αν αυτό μας εξασφαλίζει.
Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε αγωνιστική κινητοποίηση διαμαρτυρίας με στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Μέγαρο Μαξίμου, αύριο Τετάρτη 2/8/2017 στις 13.00.
Ζητάμε την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να δοθεί λύση στο δράμα των 205 οικογενειών των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, οι οποίες βρίσκονται για πέμπτο μήνα απλήρωτοι και στα όρια της κατάρρευσης και να εξασφαλίζει τη λειτουργία του ΙΓΜΕ ως απαραίτητου εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας στους κρίσιμους τομείς των ορυκτών πρώτων υλών, των υπόγειων υδάτων, του γεω-περιβάλλοντος και των φυσικών καταστροφικών φαινομένων.
Προσδοκούμε στη στήριξη και ενεργή συμπαράσταση όλων των πολιτικών, συνδικαλιστικών και μαζικών φορέων που διαχρονικά έχουν στηρίξει τους αγώνες μας.
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ


Το Δ.Σ. του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

31 July 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ KKE Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την λειτουργία του ΙΓΜΕ και την άμεση πληρωμή των εργαζομένων
Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Για την λειτουργία του ΙΓΜΕ και την άμεση πληρωμή των εργαζομένων

       Εδώ και τρεις μήνες περίπου έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί του ΙΓΜΕ, λόγω της αδιαφορίας του υπουργείου και αφού απορρίφθηκαν οι βιώσιμες και μόνιμες λύσεις των εργαζομένων.
       Οι τράπεζες δεν ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς που τηρεί το ΙΓΜΕ και δεν μπορούν να αποδεσμευτούν, παρά την απαράδεκτη τροπολογία που ψηφίστηκε.
       Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και λόγω της καθυστέρησης έναρξης των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  έχει ως συνέπεια να είναι στον αέρα όλα τα έργα του ΙΓΜΕ, ΕΣΠΑ, υπέρ τρίτων (πχ γεωθερμία στην Ηράκλεια Ν. Σερρών, ερευνητικές μελέτες για οδικά δίκτυα στην Ήπειρο (Αθαμάνιο), κατολισθήσεις στην Πελοπόννησο, ΧΥΤΥ Γραμματικού, Υδροδότηση Αγ. Θεοδώρων κλπ.) και το Ινστιτούτο να απαξιώνεται και να εκτίθεται στους φορείς που του αναθέτουν ερευνητικά έργα πολύ σημαντικά για την κοινωνία.
       Επειδή οι λιγότεροι από 200 πλέον υπάλληλοι του ΙΓΜΕ βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης, αφού εκτός των άλλων έχουν να αντιμετωπίσουν και τα φόρο-χαράτσια της κυβέρνησης και επειδή το ΙΓΜΕ τα τελευταία 65 χρόνια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως σύμβουλος της πολιτείας, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματά του Ινστιτούτου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου:
·         Να εξοφληθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις για τη μισθοδοσία των τεσσάρων, μέχρι στιγμής, μηνών που οφείλονται στους εργαζόμενους.
·         Να προχωρήσουν άμεσα τα ερευνητικά έργα που αφορούν φορείς, αλλά και τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
·         Να γίνει η διαπραγμάτευση με τους δικαιούχους, ώστε να ξεμπλοκάρουν οι λογαριασμοί άμεσα και να τρέξει η μισθοδοσία των απλήρωτου προσωπικού καθώς και όλα τα έργα που έχουν παραλύσει εδώ και 4 μήνες.

Οι Βουλευτές

Σταύρος Τάσσος
Γιάννης Γκιόκας
Χρήστος Κατσώτης
Λιάνα Κανέλλη
Διαμάντω Μανωλάκου